Kvantová pohoda – transformace

Chceme-li něco ve svém životě změnit. Uvědomujme si své naučené vzorce chování a reakce, pozorujeme, jak se jimi necháme strhnout a ovládat.

Žijme vědomě, ne ze zvyku. Zvyk je bezmyšlenkovitý, nevědomý, zatímco sebeovládání, s nímž konáme, je dobrovolné a uvědomělé a pomáhá tvořit náš život na základě toho, na co skutečně v každém okamžiku našeho života máme.

Uvědomujme si v každém okamžiku našeho bytí, co právě teď děláme a zda nám to skutečně právě v tuto chvíli slouží. Pocity našeho těla nám napoví, jak se v které situaci zachovat. Naslouchejme jim a žijme svůj nejvyšší potenciál v radosti a naplnění

Do svého života jsme totiž schopni přitáhnout jen to, s čím rezonuje naše srdce a proto vše co potřebujeme vědět se nachází uvnitř nás. Protože co žijete ve svém nitru, se projevuje ve vašem okolí.

Vědomé bytí je cesta osobního rozvoje, kde poznáte sami sebe a váš vztah mezi myslí a realitou. A proto probuďte se – protože jen vy určujete, jak budete žít.

Naučíme se kvantovat, neboť při práci s kvantovým polem se klient dostává do stavu, kdy je možné „programovat“ jeho fyzickou i mentální strukturu. Z tohoto důvodu je možné s člověkem pracovat a měnit jeho aktuální stav těla a mysli, se všemi z toho vyplývajícími benefity a ty se následně projeví ve fyzické realitě. Jde o tvůrčí proces, který lze použít na zdraví, práci, vztahy, bydlení, finance a zvířátka

Každý z nás má neomezené schopnosti, které si ve většině případů nedokážeme ani představit. Kvantování vás naučí jak „zázraky“ vrátit zpět do vašeho života.

 • Naučíme vás, jak otevřít svá kvantová pole, jak ho otevřít jiným a toto ukotvíme
 • Budeme vytvářet svou vlastní tvořivou sílu
 • Naučíme se pracovat s kvantovou vlnou
 • Budeme pracovat s kvantovým polem a využívat jeho sílu a nekonečné možnosti
 • Budeme cestovat po časové ose a využívat paralelní světy
 • Budeme pracovat s archetypy
 • Naučíme se 21 transformačních frekvencí
 • Budeme si tvořit svoje Avatary
 • Naučíme se pomáhat sobě a svým blízkým
 • Budeme nahrávat své záměry do předmětů, což sebou přináší další nekonečné možnosti využití
 • Naučíme se pracovat na dálku a v praxi tak využít „bezčasovost“ a „bezprostorovost“
 • Naučíme se žít život ve větší hojnosti zdraví a lásky
Máte zájem o účast na semináři?